Λένε για εμάς

ο "γάιδαρος" συζητιέται...  Τί έχουν πει για τον γάιδαρο...